Presentatie ALV van de BGN

Op 17 april j.l. hield de BGN haar jaarlijkse ledenvergadering. Ruim 300 leden bezochten deze vergadering met als thema “Omdat je trots bent op je werk als gewichtsconsulent”.

Gewichtsconsulente Anja Bastings (onder meer bekend van Operatie NL Fit) opende de vergadering met een vlammend pleidooi voor het prachtige vak van de gewichtsconsulent.