Verslaafd aan chocola?

Is dat zo?

“ Ik ben echt verslaafd aan chocola” zeggen cursisten vaak. Dat betekent dat ze het erg moeilijk vinden om chocola (en vaak ook andere zoetigheid) te schrappen uit hun dagelijkse menu. Maar hebben we het dan over een verslaving? Wat is een verslaving eigenlijk? Een verslaving betekent dat je niet van een bepaald middel/stof kunt afblijven en daar psychisch en lichamelijk afhankelijk van wordt. Dat kan ook gebeuren bij een bepaald gedrag zoals gokken en gamen. Er ontstaat een verslaving als de hersenen daar op een bepaalde manier op reageren. Stoffen als alcohol en nicotine hebben invloed op de zenuwcellen in de hersenen, die kunnen daardoor veranderen en anders reageren op prikkels. Of iemand verslaafd wordt hangt onder meer af van genetische factoren (erfelijkheid), de soort stof die iemand neemt en ook van omgevingsfactoren zoals stress en sociale omgeving.
Bij verslaving is er sprake van onthoudingsverschijnselen als je stopt met inname van het middel en van voortdurende hunkering naar het middel waardoor andere activiteiten ondergeschikt worden, bijvoorbeeld omgang met andere mensen.

Bij een gedragsverslaving is iemand verslaafd aan een bepaald gedrag zoals gokken of gamen of eten. Bij het uitvoeren van dit gedrag komt Dopamine vrij in de hersenen: een stof die je een prettig gevoel geeft.
Een eetverslaving bestaat dus wel degelijk: dan is het eten allesoverheersend en is iemand daar de hele dag mee bezig. Zijn gedrag is dus de verslaving en niet het eten op zichzelf. Vaak ten koste van sociale relaties en andere zaken.

Is chocola ook in die zin verslavend? Bij chocola gaat het vooral om suiker. Suiker activeert het beloningssysteem: afscheiding van Dopamine en geeft je een prettig gevoel. Maar water doet dat ook als je dorst hebt. Ook het luisteren naar mooie muziek geeft een dergelijk prettig gevoel. 
Suiker heeft geen invloed op je zenuwcellen en als je stopt met suiker eten dan krijg je geen onthoudingsverschijnselen. Dus chocola eten is geen verslaving.
Het eten van suiker (en cholola) is een aangeleerde gewoonte die je dus ook af kunt leren. Het gaat er dan om dat je leert omgaan met verleidingen, die altijd zullen blijven bestaan. Het afleren van een gewoonte die je al heel lang hebt gaat niet snel maar is wel degelijk haalbaar. Kwestie van bewustworden en keuzes maken.
Af en toe chocola eten (eerste keus!) is niks mis mee maar zorg ervoor dat jij de baas blijft!