1501 kilo voor Oxfam Novib

BGN jubileert op Groot Kievietsdal in Baarn

BARBARA DE LOOR OVERHANDIGT CHEQUE AAN OXFAM NOVIB 

Hilversum, 2 juli 2010 - De Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN) vierde op 1 juli 2010 haar 5-jarig jubileum in Groot Kievietsdal in Baarn. Met een volledig verzorgde middag zijn de leden van de BGN op deze dag getrakteerd op seminars, schaatsclinics, de presentatie van de nieuwe huisstijl en natuurlijk een hapje en een drankje. Hoogtepunt van de middag was de uitreiking van een cheque ter waarde van € 6.496,70 aan Oxfam Novib.

Goed voornemen
Om dit lustrum te bekrachtigen heeft de BGN begin dit jaar gekozen voor een actie waarbij een brug wordt geslagen tussen over- en ondergewicht. Met iedere kilo gewichtsverlies van een BGN-cliënt is één euro gedoneerd aan het project voor ondervoede Somalische kinderen. Voor één euro heeft een kind voor één dag krachtvoeding. Dit goede voornemen heeft geresulteerd in een bijzonder geslaagde actie die vandaag met een cheque is overhandigd aan Oxfam Novib.
 

 

Cheque overhandigd
Met de opbrengst van de loterij die gisteren is georganiseerd, is het eindbedrag aangevuld. Een cheque met een totaalbedrag van € 6.496,70 is gisteren door Barbara de Loor, voorzitter Marianne Kramer en Anja Bastings overhandigd aan Wouter Bolding van Oxfam Novib. De cliënten van Anja Bastings van Fit & Slank zijn in totaal 1501 kilo afgevallen: zij heeft de kilo's in euro's gedoneerd. Barbara de Loor vertelt na de overhandiging: “Alles wat ik tegenwoordig doe is op één of andere manier gerelateerd aan gezondheid, bewegen en uitgebalanceerd eten. Daarom vind ik het zo belangrijk dat de BGN landelijk bekendheid krijgt en heb ik vandaag met veel plezier een schaatsworkshop voor de leden van de BGN verzorgd.” 

Wouter Bolding, relatiemanager van Oxfam Novib: “Wij zijn geroerd en blij met dit initiatief van de BGN en vinden het een bijzondere link die gelegd is tussen gewichtsverlies, gezonde voeding en beweging. Ondervoede kinderen in Somalië ervaren dagelijks het belang van goede voeding en met onze plumpy nut voeding helpen we ze weer op de been zodat ook zij weer met plezier kunnen spelen en bewegen.”

BGN en overgewicht
De BGN is in 2005 opgericht als belangenbehartiger van gewichtsconsulenten. Zij bieden gezonde mensen met een gewichtsprobleem een eenvoudige oplossing voor het beheersen en onder controle houden van het gewicht en de gezondheid. De BGN werkt samen met verschillende belangenverenigingen en volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum. De gewichtsconsulenten van BGN zijn voor iedereen toegankelijk en zijn laagdrempelig in prijs waarbij consulten door de (meeste) zorgverzekeraars gedeeltelijk worden vergoed. 


Noot voor de redactie:

Over BGN
De BGN beschermt en behartigt de belangen van de ruim 400 leden. Alle bij de BGN aangesloten gewichtsconsulenten worden regelmatig geschoold en werken volgens een vast protocol. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een deel van de consulten van de bij de BGN aangesloten gewichtsconsulenten.

Over Oxfam Novib
Voor meer informatie over Oxfam Novib: www.oxfamnovib.nl

Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met de Persvoorlichtster van BGN, Marike Timmermans op 06 – 505 282 33