Voedselhypes?

Blijf zelf nadenken!

Er zijn veel hypes over voeding, niet alleen nu maar ook vroeger. In mijn jeugd kregen we te horen dat pindakaas kankerverwekkend was en dat je van mosterd dom werd. Ook yoghurt was soms verdacht.

Martijn Katan (hoogleraar Voedingsleer) heeft onlangs een boek geschreven: wat is nu gezond? Daarin bestrijdt hij veel vooroordelen over voeding en hij onderzoekt welke goed onderbouwde nieuwe inzichten er de laatste jaren zijn gekomen.

Een voorbeeld: groente en fruit zijn harstikke gezond maar de claim dat ze kanker en diabetes kunnen voorkomen kan niet onderbouwd worden. Vaak worden dergelijke uitkomsten geclaimd doordat er op een bepaalde manier onderzoek wordt gedaan. Mensen die veel fruit eten worden dan vergeleken met mensen die geen fruit eten. Echter de fruiteters leven vaak een stuk gezonder (niet roken, weinig drinken, ander eetpatroon) dan de vergelijkingsgroep dus er spelen veel meer factoren een rol. De uitkomst dat fruiteters minder vaak kanker krijgen kan dus door andere factioren beinvloed zijn.

Onderzoek wordt helaas ook sterk gestuurd door de sponsor die wil dat zijn produkt gunstig uit het onderzoek komt en is dus lang niet altijd objectief.

Wie zijn vooral vatbaar voor voedselhypes? Dat blijken hoogopgeleide vrouwen van 25 tot 55 jaar te zijn. Zij zijn onderzoekend ingesteld en proberen graag iets nieuws uit.

Als je iets leest over voedingsonderzoek blijf dan altijd kritisch! Geloof niet in superfoods en wonderen want die bestaan niet in de voedingswereld. Je weet vaak zelf wel wat wel en niet gezond voor je is. Kies voor produkten die jouw vitaliteit ondersteunen in combinatie met een actieve leefstijl. Voor goede informatie kan je bij het Voedingscentrum terecht, die gaan niet mee in allerlei hypes maar baseren zich op gefundeerd onderzoek.